Till våra läsare av vår hemsida,

Data på våra anor skiljer sig hos olika uppgiftslämnare som
ibland anger olika namn och årtal på person.
Våra uppgifter på namn och årtal vid födelse och död som
uppges exakta, bygger på födelse och dödslängder
då dessa förekommer.


Årtal kan vara fel i husförhörsböcker och namn kan vara
” förvanskade ” av dialekt eller för vardagligt användande.
Alla åsikter och rättelser är välkomna, då denna hemsida är
långt ifrån klar.

Med Vänliga Hälsningar

Upptecknare
Christer Johansson.

  
 

Christer Johansson

Upptecknare