Källor

Egen:

Forskning i Kyrkoböker mm

Andrahands uppgifter:

Margit Prahl

Gunnilla Elfving

Lennart Andersson